Klienta sme zastúpili pri mimosúdnom vyjednávaní pracovnoprávneho sporu s problémovým vedúcim zamestnancom. Zamestnanec sa pokúšal klienta oklamať ohľadne vykonštruovanej choroby z povolania a vymámiť tak od neho extrémne vysoké odstupné.

V skutočnosti bol zamestnanec liečený zo závislosti na omamných látkach. V rámci vyjednávaní sa nám podarilo predísť súdnemu sporu. So zamestnancom sme uzatvorili obojstranne výhodnú dohodu o skončení pracovného pomeru s vyplatením primeraného odstupného, v súlade s klientovou pro-zamestnaneckou pracovnou politikou.