Spolupráca s najstaršou špecializovanou štátnou organizáciou podporujúcou začínajúcich podnikateľov.

V rámci projektu sme pomohli akcelerovať rast šiestich klientov napríklad z oblasti dopravy, výroby, online aplikácií a usporiadali sme seminár pre startupy na tému vymáhania pohľadávok.