Zastupovali sme kolektív 9 atestovaných lekárov pracujúcich na koncovej štátnej klinike v konaní proti zamestnávateľovi - nemocnici. Voči klientom dochádzalo k porušovaniu zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a šikane zo strany vedúcich pracovníkov kliniky.

V rámci tohto náročného zastupovania, ktoré trvalo viac ako rok, sme podávali opakované sťažnosti proti zamestnávateľovi z dôvodu porušovania zásady rovnakého zaobchádzania a šikany vedúceho pracovníka, vyjednávali sme s vedením nemocnice a pripravovali správne podnety na štátne dozorné orgány.