Pre koho sme pracovali

Právne služby pre susedskú komunikačnú platformu

Akcelererovali sme rast šikovnej komunikačnej platformy Spoločné Bývanie určenej pre real estate developerov s inovatívnym prístupom. Aplikácia v praxi uľahčuje susedskú komunikáciu a komunikáciu s developerom.

Projektu sme poskytli právne služby v oblasti vypracovania zmlúv s developermi a spoločenstvami vlastníkov, pripravili všeobecné obchodné podmienky a spracovali GDPR agendu. V rámci akcelerátora pracujeme aj ako konzultanti a klientovi sme pomohli vytvoriť nové kontakty na sales tím.

https://www.spolocnebyvanie.sk/

 

Michal MagnusekCEO

Čo bolo pre Vás osobne najnáročnejšie na tomto právnom projekte?

„Najväčšia bariéra je konzervatívny prístup správcovských spoločností. Opustiť “paper work” pre väčšinu ľudí spravujúcich bytové alebo domové spoločenstvá je takmer nepredstaviteľné. Naratív, že papier nepustí, je tu stále prítomný. Čo nás však veľmi teší, je pozitívny prístup obyvateľov a moderných správcovských spoločností, ktoré už zberajú úrodu v podobe nižších nákladov a efektívnej komunikácie prostredníctvom našej aplikácie.“

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

„Je to jednoznačne schopnosť chápať požiadavky klienta a zorientovanie sa v oblasti práva. Tieto požiadavky by som nerámcoval len do oblastí práva a advokátskych kancelárií. Platí to všeobecne. Spolupráca je pre mňa zaujímavá vtedy, keď mám možnosť pracovať s ľuďmi, ktorí sú vo svojej oblasti expertmi.“

Čím bola pre Vás spolupráca so SCHIN & MAJDÚCH špecifická a ako ju hodnotíte?

„Spolupráca bola špecifická najmä v tom, že SCHIN & MAJDÚCH je právnická spoločnosť so zaujímavou sieťou šikovných ľudí, s ktorými je radosť pracovať. V každej spolupráci je nevyhnutná miera empatie vyplývajúca z rôznych situácií, do ktorých sa produkt môže dostať. Práve táto empatia a pochopenie priorít je ďalším aspektom spolupráce, ktorý veľmi oceňujem.“

Pomáhame mladým talentom robotizáciou zlepšiť ich budúci svet

FIRST LEGO League je najväčší svetový program s cieľom vyvolať u detí záujem o robotiku, programovanie a STEM oblasti (veda, technológie, inžinierstvo a matematika). Pod vedením trénerov mladí vývojári riešia reálne svetové problémy (napr. recyklácia odpadu).

Ako jeden z hlavných partnerov súťaže na Slovensku pomáhame projektu s kompletnými právnymi službami potrebnými k jeho fungovaniu (zmluvy s partnermi, ochrana osobných údajov atď.).

https://www.fll.sk/

Ondrej MackoRiaditeľ programu

Čo je pre Vás osobne najnáročnejšie na právnych projektoch?

„Komlexnosť, kombinácia mnohých faktorov a nedostatok skúseností z právnej oblasti sú pre naše občianske združenie najväčším problémom pri riešení právnych projektov. Našim cieľom je sprostredkovať nadšenie pre vedu a technológie čo najväčšiemu počtu detí a študentom, pričom neraz narážame na právne prekážky, ktoré by našu snahu mohli bez odbornej pomoci spomaľovať.“

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

„Kľúčovým ukazovateľom pri meraní úspechu právnych projektov je pre nás najmä využiteľnosť riešenia, ktorá je závislá od jeho jednoduchosti a aplikovatelnosti pre cieľovú skupinu, ktorou je často celá komunita FIRST LEGO League na Slovensku.“

Čím bola pre Vás spolupráca so SCHIN & MAJDÚCH špecifická a ako ju hodnotíte?

„Spolupráca so SCHIN & MAJDÚCH nám nielen šetrí čas a prostriedky, ale aj prináša nové možnosti a pohľady na právne otázky. Otvorený prístup, rýchla a flexibilná komunikácia ako aj vysoká kvalita projektov robia túto spoluprácu dôležitou a nenahraditelnou súčasťou našej činnosti. Vďaka tejto spolupráci môžeme efektívnejšie pomáhať pri vzdelávaní a rozširovaní vedy a techniky.“

Spolupráca s najstaršou špecializovanou štátnou organizáciou podporujúcou začínajúcich podnikateľov.

V rámci projektu sme pomohli akcelerovať rast šiestich klientov napríklad z oblasti dopravy, výroby, online aplikácií a usporiadali sme seminár pre startupy na tému vymáhania pohľadávok.

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
SCHIN & MAJDÚCH

Napíšte nám