Slovenskú výrobnú spoločnosť sme zastúpili pri cezhraničnom vymáhaní súboru pohľadávok v celkovej hodnote viac ako 1mio EUR voči dlžníkovi, dodávateľskej firme v Taliansku.

Za 13 mesiacov sme vymohli 81 % z celkovej hodnoty pohľadávky.