Pre strojárenskú firmu, ktorej materská spoločnosť má takmer 100-ročnú históriu, sme poskytli obchodno-právne poradenstvo pri vyjednávaní zmluvy o dielo. Predmetom diela bolo zhotovenie robotickej zváracej bunky pre inú výrobnú spoločnosť.

V rámci projektu sme klienta zastúpili pri kompletnej právnej revízii zmluvy a pomáhali sme s prípravou právnej a obchodnej argumentácie pri vyjednávaní s objednávateľom. Práca s týmto klientom nám potvrdila, že moderný manažér potrebuje od advokáta vidieť jasné a zrozumiteľné výstupy, preto pre prehľadnosť komunikujeme najdôležitejšie informácie klientovi vo forme stručných manažérskych zhrnutí.
https://www.blumenbecker.com/sk/

Peter GrňoCEO

Čo bolo pre vás osobne najnáročnejšie na tomto projekte?

„Jednalo sa o vývojovú úlohu pre vývoj automatizovaného robotického pracoviska pre zváranie tlakových nádob. Technické požiadavky boli viac menej dopredu jasné, aj keď bola tam výrazná neurčitosť z hľadiska procesu zvárania. Ďalšou, pre nás technikov pomerne značnou výzvou bolo vyznať sa v spleti právnych formulácií návrhu zmluvy zo strany zákazníka. Robíme projekty v objeme rádovo stovky tisíc eur a pri nich je okrem technickej stránky veľmi dôležité mať pod kontrolou aj právnu stránku veci.“

Čo je pre Vás kľúčové pri hodnotení úspešnosti práce advokátskej kancelárie?

„Schopnosť načúvať potrebám klienta a poskytnúť mu poradenstvo na mieru konkrétnej situácie, prípadu.“

Čím bola pre Vás spolupráca so SCHIN & MAJDÚCH špecifická?

„Kancelária SCHIN & MAJDÚCH je naším dvorným dodávateľom, jediným partnerom v oblasti právneho poradenstva a služieb s tým spojených. Spoluprácu sme začali pri registrácii do systému partnerov verejného sektora, kde nám pomohli, promptne reagovali, vybavili všetko čo sme potrebovali. Ďalej sme spolupracovali v oblasti poradenstva zmlúv o diela, v oblasti pracovného práva. Čím sa kancelária od ostatných odlišuje je práve orientácia na zákazníka a schopnosť nájsť riešenie. Vyskúšali sme predtým viacero právnikov, ale tu sme dostali to čo potrebujeme.“