Slovenskej dcérskej spoločnosti nadnárodného výrobcu zatepľovacích systémov sme poskytli právne služby v dodávateľskom spore o viac ako 3mio EUR, vedenom na arbitrážnom súde.