Aké služby poskytujeme

  • zastupovanie v daňovom konaní pred daňovým úradom
  • zastupovanie pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov pred súdmi
  • nastavenie transakcií z pohľadu daní, napr. pri fúziách, akvizíciách, vstupu na trh atď.
  • nastavenie medzinárodných štruktúr s ohľadom na zdanenie ziskov a dividend
  • daňové poradenstvo z hľadiska DPH i dane z príjmov pri obchodovaní so zahraničím a tiež pre tuzemských klientov a pobočky zahraničných spoločností pôsobiacich na Slovensku
  • daňové poradenstvo pri prevodoch nehnuteľností, daňové poradenstvo pri realizácii developerských projektov
  • posudzovanie obchodných zmlúv z hľadiska daňového práva
  • poskytovanie konzultácií a právnych stanovísk – daňová compliance z pohľadu tuzemského a medzinárodného zdanenia
  • daňové due diligence (audit)

3 dôvody, prečo sa rozhodnúť pre nás

1

Úspora nákladov

Správnym daňovým plánovaním, transakčným plánovaním a daňovou optimalizáciou dokážete efektívnejšie pracovať so svojimi nákladmi, čo je úplne legitímny podnikateľský cieľ. V skratke, na konci dňa môžete ušetriť.

2

Dobrý spánok

Naši právnici majú unikátnu kombináciu právnického, ekonomického a daňového vzdelania a pracovali na náročných tuzemských aj medzinárodných daňových projektoch. V krízových časoch sa o nich môžete oprieť.

3

Vieme, že Slovenskom sa to nekončí

Náš tím poskytoval daňovo-právne služby pre tuzemské a medzinárodné projekty. Zároveň, v zahraničí máme sieť spolupracujúcich partnerov, vďaka ktorým dokážeme pomôcť aj v otázkach medzinárodného zdaňovania.

SCHIN & MAJDÚCH

Pre koho sme pracovali

Zastupovanie pred daňovým úradom počas daňovej kontroly odpočtu DPH

Zastupovali sme poprednú automobilovú značku pôsobiacu na slovenskom trhu, realitného developera, distribútora luxusných šperkov a iné spoločnosti pred daňovým úradom počas daňovej kontroly, ktorá sa týkala odpočtu DPH.

Naše služby sme poskytovali od momentu začatia daňovej kontroly a spočívali v príprave vyjadrení k protokolom a zisteniam daňového úradu, zastupovaniu na pojednávaní pred daňovým úradom, príprave odvolaní voči rozhodnutiam daňovému úradu či príprave návrhov na preskúmanie mimo odvolacieho konania.

Nastavenie zahraničnej holdingovej štruktúry

Pre klienta s obratom viac ako 15 mil. EUR sme pripravili návrh zahraničnej holdingovej štruktúry. Pri návrhu sme zohľadnili všetky daňové aspekty, ako najmä daň z príjmov v jednotlivých krajinách, kde sa holding nachádza, zrážkovú daň pri vyplatení dividend z dcérskych spoločností do materskej spoločnosti a tiež zdanenie úrokov pri financovaní prostriedkami z holdingu.

Daňovo-právna analýza pre zahraničného klienta obchodujúceho s kozmetikou

Pre zahraničného klienta pôsobiaceho na trhu s kozmetikou, ktorý mal zámer vstúpiť na slovenský trh, sme pripravili daňovo-právnu analýzu týkajúcu sa nastavenia podnikania na Slovensku. Výsledkom tejto analýzy bolo odporučenie najvhodnejšej daňovej štruktúry.