Novela zákona o DPH ovplyvní oblasť e-commerce

Novela zákona o DPH ovplyvní oblasť e-commerce

Od 1. januára 2021 môže dôjsť k viacerým významným zmenám pri elektronickom obchode. Navrhovaná novela zákona o DPH preberá smernicu EÚ, ktorej účelom je reagovať na rýchlo rastúci trend elektronických obchodov a zjednotiť právnu úpravu členských štátov v oblasti DPH.

Dôležitou novinkou je zrušenie existujúcich limitov pre použitie sadzby DPH iného členského štátu, do ktorého bol tovar dodaný. Zavádza sa jednotný limit 10 000 EUR pre všetky členské štáty. Ak podnikateľ zasiela tovar zákazníkom do iného členského štátu a celková hodnota tohto tovaru nepresiahne v kalendárnom roku 10 000 EUR, pripočíta k cene tovaru sadzbu DPH platnú v členskom štáte, v ktorom sa preprava tovaru začína (najčastejšie pôjde o členský štát, kde má podnikateľ sídlo).

Ak podnikateľ prekročí v kalendárnom roku limit 10 000 EUR, na tento tovar použije sadzbu DPH členského štátu, kde jeho preprava skončí. Ak napríklad podnikateľ usadený na Slovensku zasiela tovar do Českej republiky a hodnota tohto tovaru v kalendárnom roku presiahla limit 10 000 EUR, na tento tovar je povinný použiť sadzbu DPH platnú v Českej republike. Zároveň by sa mal v Českej republike registrovať pre DPH.

Novela však v tomto postupe prináša pozitívnu zmenu a dáva podnikateľom dodávajúcim tovar do iných členských štátov na výber. Tí sa viac nemusia registrovať v členských štátoch, v ktorých prekročia limit 10 000 EUR. Majú možnosť zvoliť si systém jedného kontaktného miesta (tzv. one stop shop - OSS) a podávať len jedno osobitné daňové priznanie v členskom štáte ich sídla (v prípade podnikateľov usadených mimo EÚ v ktoromkoľvek členskom štáte) a súčasne v tomto štáte zaplatia DPH k všetkým predaným tovarom v EÚ.

Ostatné články

Právny vzťah startupu a investora + vysvetlený Termsheet #tema

Právny vzťah startupu a investora + vysvetlený Termsheet #tema

V tomto rozhovore sa dozviete: aký dopad mala korona kríza pre advokátsku kanceláriu SCHIN & MAJDÚCH kedy by mali startupy prísť za svojimi poradcami čo je to termsheet, aké sú jeho hlavné body a čo by mal obsahovať čo sú to takzvané tranže  dôležité pojmy z term sheetu (investičná preferencia,…

Právo v rúškach

Právo v rúškach

Pre množstvo ľudí a firiem sú služby advokátov momentálne nedostupné, či už logisticky, časovo alebo finančne. Vďaka projektu s názvom „Právo v rúškach" majú ľudia najdôležitejšie právne vzory dostupné zdarma.