Nové pravidlá ochrany spotrebiteľa v e-commerce

Nové pravidlá ochrany spotrebiteľa v e-commerce

Začiatkom roka vstúpila do platnosti Smernica EÚ 2019/2161, ktorá modernizuje a zvyšuje úroveň pravidiel ochrany spotrebiteľa v EÚ a má za cieľ zabezpečiť ich súlad s digitálnym vývojom. Smernica prináša množstvo nových povinností najmä pre oblasť e-commerce.

Väčšia transparentnosť pri online nákupoch

Tzv. online trhy (ako Amazon, Skyscanner) majú novú povinnosť zverejniť informácie o spôsobe zostavovania poradia ponúk podľa plateného umiestnenia. Inými slovami, spotrebiteľ má právo vedieť, či si obchodníci za umiestnenie ich ponuky na popredných priečkach priplatili.

Smernica tiež zavádza povinnosť jasne spotrebiteľov informovať o tom, s kým uzatvárajú zmluvu - teda či nakupujú priamo od platformy, prípadne od iného obchodníka. Toto ovplyvňuje ich následné práva. Ak napríklad nakúpite tovar alebo službu od súkromníka, ktorý nie je podnikateľom, nevzťahujú sa na vás pravidlá ochrany spotrebiteľa, ani výhody, ktoré spotrebiteľ má (napr. 14-dňová lehota na vrátenie tovaru bez udania dôvodu atď.).

Dvojaká kvalita produktov ako klamlivá obchodná praktika

Smernica rozširuje definíciu tzv. klamlivých obchodných praktík, ktoré sú zakázané. Po novom zahŕňajú aj situáciu, keď sú výrobky odlišného zloženia uvádzané na trh vo viacerých štátoch ako identické. Typickým príkladom je rozdielna kvalita potravín v jednotlivých krajinách (z uvedeného môžu existovať výnimky, ak je rozdielnosť výrobku zapríčinená objektívnymi a legitímnymi faktormi, ako napr. dostupnosť alebo sezónnosť surovín).

Povinnosť informovať o naceňovaní produktov profilovaním

Zmeny sa dotknú aj personalizovaného naceňovania produktov, t.j. postupu, pri ktorom sa cena za produkt nenápadne zvyšuje, ak oň prejavíte záujem (napríklad viac krát kliknete na ten istý produkt, opakovane navštevujete rovnaký web atď.). Ak prevádzkovateľ využíva takéto praktiky a zvyšuje cenu produktu, musí o tom spotrebiteľa informovať.

Zákaz predaja vstupeniek „robotom“

Pri žiadaných podujatiach sa stáva pravidlom, že vstupenky sa vypredajú do pár minút a následne sa predávajú za vyššie ceny na sekundárnych trhoch. Naprogramované algoritmy dokážu vykúpiť veľký počet lístkov, pričom sú schopné obísť aj limity stanovené predajcom. Aj týmto praktikám je koniec a transpozíciou smernice dôjde k ich zákazu.

Stop falošným online recenziám

Smernica zavádza novú povinnosť pri pridávaní recenzií spotrebiteľmi. V praxi sa čoraz viac stretávame s klamlivými recenziami, resp. s recenziami, ktoré nepochádzajú od skutočných spotrebiteľov a ich účelom je len „nalákať“ spotrebiteľov na kúpu produktu. Smernica jednak zakazuje majiteľom e-shopov pridávať klamlivé recenzie a zároveň ukladá povinnosť zaviesť postupy, ktorými budú kontrolovať, či recenzie pochádzajú od tých, ktorí si produkt naozaj zakúpili. Prevádzkovatelia musia tiež informovať, či zverejňujú aj negatívne recenzie.

Sankcie až vo výške 4 % ročného obratu podnikateľa

Smernica si posvietila aj na porušiteľov pravidiel ochrany spotrebiteľa. Pokuty ukladané za poškodenie spotrebiteľov nie sú v súčasnosti jednotné a častokrát ani dostatočne vysoké, aby odradili obchodníkov od nelegálnych praktík.

Smernica dáva vnútroštátnym orgánom možnosť ukladať účinné a odstrašujúce sankcie.

Členské štáty budú môcť za rozsiahle porušovanie právnych predpisov, poškodzujúce spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch, udeliť pokutu vo výške 4 % z ročného obratu podnikateľa (dosiahnutého v dotknutom členskom štáte). Ak informácie o ročnom obrate nebude možné zistiť, pokuta môže dosiahnuť až 2 mil. EUR.

Uvedené zmeny prinesú opäť o niečo väčšiu ochranu spotrebiteľov a transparentnosť informácií. Na druhej strane, obchodníci a najmä prevádzkovatelia e-shopov musia čeliť mnohým novým povinnostiam.

Členské štáty majú povinnosť transponovať smernicu do vnútroštátnych predpisov do novembra 2021, pričom účinnosť nadobudne v máji 2022.

Ostatné články

Právny vzťah startupu a investora + vysvetlený Termsheet #tema

Právny vzťah startupu a investora + vysvetlený Termsheet #tema

V tomto rozhovore sa dozviete: aký dopad mala korona kríza pre advokátsku kanceláriu SCHIN & MAJDÚCH kedy by mali startupy prísť za svojimi poradcami čo je to termsheet, aké sú jeho hlavné body a čo by mal obsahovať čo sú to takzvané tranže  dôležité pojmy z term sheetu (investičná preferencia,…

Právo v rúškach

Právo v rúškach

Pre množstvo ľudí a firiem sú služby advokátov momentálne nedostupné, či už logisticky, časovo alebo finančne. Vďaka projektu s názvom „Právo v rúškach" majú ľudia najdôležitejšie právne vzory dostupné zdarma.