GDPR už nie je strašiak, ani výhovorka

GDPR už nie je strašiak, ani výhovorka

Za dva roky sme sa stali garantom GDPR procesov pre 174 klientov, od menších podnikov až po Fortune 500 korporácie. Dobrý spánok sme priniesli manažérom IT a telekomunikačných spoločností, výrobných fabrík, novinových vydavateľstiev, športových klubov a bežných biznisov. A aby sme nenechali nič na náhodu, do čela nášho GDPR tímu sme postavili kolegyňu, ktorá pracovala na úseku kontroly na Úrade na ochranu osobných údajov. Čo sme zistili o tejto práci

čítať viac

Novela zákona o ochranných známkach zavádza novú formu označenia ochrannej známky - zvuk
Podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ „chuť nie je autorské dielo“
Pripravovaná smernica EÚ o copyright by mala obmedziť voľné šírenie spravodajského obsahu na digitálnom trhu