Foto Eva Schin

Eva má za sebou viac ako 11 rokov praxe v advokácii. Počas svojej kariéry spolupracovala so slovenskými aj medzinárodnými advokátskymi kanceláriami so širokým zameraním, vďaka čomu teraz dokáže svojim klientom poradiť ako v cezhraničných sporoch z duševného vlastníctva, tak v každodenných občianskoprávnych veciach.

Zameranie na IT právo a právo duševného vlastníctva si Eva prehĺbila špecializovaným kurzom na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Korporátni klienti ocenia, že spolu s právom vyštudovala s vyznamenaním aj ekonómiu so zameraním na podnikový manažment a projekty tak dokáže vnímať v širších súvislostiach.

Špecializácia

 • Právo duševného vlastníctva
 • Autorské právo
 • IT / Telekomunikácie
 • Obchodné právo
 • Pracovné právo
 • Občianske a rodinné právo
 • Spory

Jazyky

 • Slovenský, anglický

Vzdelanie

 • Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Mgr.)
 • Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (Ing.)
 • Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (JUDr.)

Pedagogická činnosť

 • Špecializovaný kurz pre znalcov organizovaný Ekonomickou univerzitou v Bratislave

Evinými kľúčovými vlastnosťami sú sila a vytrvalosť. Klientom aj kolegom je vždy oporou ako spoľahlivá a psychicky odolná osobnosť aj počas náročných sporov a projektov. Vzhľadom k tomu, že Eva je pracujúcou matkou, je jej vlastná maximálna efektivita práce a rozvrhnutie času, čo ponúka i svojim klientom.

Pri spolupráci s Evou má klient vždy istotu, že spolupracuje so spoľahlivou odborníčkou, ktorá do každého projektu ide s maximálnym nasadením a nebojí sa postaviť novým výzvam. Práca pre rodinu i klientov je pre Evu zdrojom radosti a nových skúseností. Voľný čas potom trávi najradšej so svojím manželom a synčekom, napríklad na golfovom ihrisku.

Foto Oliver Majdúch

Oliver sa netají tým, že kariéra advokáta pre neho bola odjakživa jedinou voľbou a tomu zasvätil celý svoj pracovný život. Teraz už po takmer 10 rokoch v slovenskej a českej advokácii môžu jeho klienti jednoznačne potvrdiť, že sa rozhodol správne. Svoje pôsobenie odštartoval Oliver v renomovanej pražskej advokátskej kancelárii, kde sa mu mentorom stal jej zakladateľ, Pavel Strnad. Ten ho naučil, že neexistuje stratený prípad a že právnik musí byť kreatívny.

Keď klient potrebuje nekonvenčný a individuálny prístup k vyriešeniu problému, Oliver je schopný myslieť “outside the box“ aj pri tých najkomplikovanejších projektoch. Vedenie vypätých sporov vníma ako výzvu, pri ktorej môže naplno uplatniť detailnú prípravu a vášeň pre argumentáciu. Významnou súčasťou Oliverovej práce je starostlivé vyhodnotenie všetkých rizík a možností a ich predstavenie klientovi tak, aby mu pomohol dosiahnuť optimálne riešenie.

Špecializácia

 • Nehnuteľnosti
 • IT | Telekomunikácie
 • Právo duševného vlastníctva | Autorské právo
 • Obchodné právo
 • Spory

Jazyky

 • Slovenský, anglický, český, ruský

Vzdelanie

 • Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Mgr.)
 • Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Bc.)

Pedagogická činnosť

 • Špecializovaný kurz pre znalcov organizovaný Ekonomickou univerzitou v Bratislave

Oliverovu pracovnú filozofiu ovplyvňuje aj to, že je aktívnym športovcom. Ako lukostrelec ide vždy priamou cestou k podstate veci a ako nadšenec do thajského boxu vie, že vytrvalosť, húževnatosť a odvahu využije nielen na tréningu, ale aj pri vyjednávaní a riešení problémov.

Klient, ktorý sa rozhodne pre spoluprácu s Oliverom na svoju stranu získa motivovaného a erudovaného advokáta a presvedčivého vyjednávača, ktorý sa snaží nielen identifikovať problémy, ale najmä hľadať ich riešenia. Oliver si nepripúšťa vopred možnosť prehry a vždy prinúti seba a svoj tím, aby s maximálnym nasadením dosiahli víťazstvo. Pokiaľ práve nepracuje, užíva si surfovanie na vlnách v Indonézii alebo naberá energiu premýšľaním nad úplne nepodstatnými všednými vecami pri šálke dobrej kávy.